Aan de slag met Big Data. Denk groot, start klein
Ophalen
Opslaan
Highscores
Score totaal 0
1 | Wat is Big Data?
In aflevering 1 krijgt u aan de hand van de 7 V’s - Volume, Velocity, Variety, Veracity, Variability, Visualization en Value - een indruk hoe veelomvattend het begrip Big Data is. Met Mark van Rijmenam (Datafloq), Eric van Tol (Fontys Hogeschool) en Jessica Doorn (TNO en het Big Data Value Centre).
2 | Big Data-trends
In aflevering twee krijgt u een overzicht van de belangrijkste trends op het gebied van Big Data, waaronder het Internet der Dingen, Publieke en Openbare Data, Sociale Data, Kunstmatige Intelligentie en Machine Learning. Met Mark van Rijmenam (datastrateeg) en Ruud Mannaart (Kamer van Koophandel).
3 | Big Data-techniek
In aflevering drie komen de criteria aan bod die van invloed zijn op de keuze van uw Big Data techniek. Ook worden een aantal analyse modellen kort toegelicht onder andere om voorspellingen te doen of uw gegevens te clusteren. Met Mark van Rijmenam, Jessica Doorn en Jan Willem Tulp (TULPinteractive Data Experience Design).
4 | Big Data binnen uw organisatie
Welke stappen moet u nemen om binnen uw eigen organisatie aan de slag te kunnen gaan met Big Data? En hoe gaat u nauwkeurig en veilig om met (persoons)gegevens? Dat hoort u in aflevering vier. Met Mark van Rijmenam en Maartje Breeman (ECP | Platform voor de InformatieSamenleving).